Ще ремонтират столични училища с 3.2 млн. лв.

Ще ремонтират сградите на Първа английска гимназия и 112 ОУ “Стоян Заимов” в София. За целта Столична община е обявила конкурс за избор на фирма за извършване на строителните дейности.

 

Задължително условие е участниците да разполагат със системи за управление на качеството.

 

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 2 години, през които избраната фирма ще разполага с 3.2 млн. лв.

 

Оферти се приемат до 21 март 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top