400 линейки ще купи здравното министерство

400 линейки ще купи здравното министерство. Ведомството подготвя обществена поръчка за доставката им. Първите доставки ще започнат в края на тази година.

 

Здравното министерство готви инвестиционен проект по ОП „Региони в растеж”. По него ще бъде обновено оборудването на спешни центрове в страната със 163.5 млн. лв. Става дума за общо 237 обекта в системата на здравеопазването у нас.

 

Това са спешни отделения в 34 болници, 27 центъра в областните градове, 170 филиала и 6 изнесени екипа в малки населени места.

 

Проектът предвижда и модернизация на сградния фонд на обектите за спешна помощ в страната.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top