С обществена поръчка ремонтират джамия

С обществена поръчка ще се реконструира и възстанови джамията “Макбул Ибрахим паша” в Разград. Областният управител ще отговаря за нея. Той трябва да приложи чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

 

Джамията “Макбул Ибрахим паша” е построена през XVI в. и е паметник на културата с категория “национално значение”. През 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата.

 

В момента храмът е в тежко състояние и се нуждае от реконструкция, ремонт на покрива, сериозно конструктивно укрепване и реставрация.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top