Парламентът дава 60 хил. лв. за поддръжката на системата за гласуване

Парламентът дава 60 000 лева без ДДС за поддръжката на системата за гласуване с биометрични данни. Срокът за изпълнение на обявената обществена поръчка е 12 месеца.

 

Спечелилата фирма ще трябва да осигури извънгаранционната поддръжка на системата. Включително компонентни части, транспорт, софтуер и лиценз за него.

 

Системата за гласуване с биометрични данни заработи през 2010 г. Тя гарантира 100% идентификация на всеки депутат и сложи край на гласуването с чужди карти.

 

Биометричните данни от 3 пръста на всеки депутат се съхраняват под формата на криптиран шаблон във всички пултове. Търсенето и разпознаването в рамките на тези 720 шаблона става за 2 секунди. След което се извършва сравнение на биометричните данни с тези на картата с радиочестотна идентификация (RFID картата) на народния представител. При съвпадение, пултът преминава в режим на гласуване, като се активира клавиатурата с трите бутона – “за”, “против” и “въздържал се”.

 

В пленарната зала има специално работно място за системен оператор. Той следи и управлява подсистемата за биометрични показатели в реално време.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top