Община Дупница ремонтира улици с половин милион лева

Община Дупница обяви обществената поръчка за рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината. Стойността й е 500 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение 60 дни.

 

Предвижда се рехабилитация и ремонт на уличната мрежа предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка. А на места и преасфалтиране и цялостно асфалтиране.

 

За рехабилитация на вътрешната улична мрежа в града са предвидени 300 000 лв. за изкърпване на 12 800 кв.м. дупки. Предвидено е цялостно преасфалтиране на улиците „Александър Стамболийски” и „Чаталджа”.

 

За вътрешната мрежа в селата са заделени 100 000 лв. за 4400 кв.м. За четвъртокласната улична мрежа сумата също е 100 000 лв., но за 3900 кв.м дупки.

 

В поръчката е заложено и почистване на банкетите около пътя, включително и изрязване на храсти и тяхното извозване.

 

Офертите ще бъдат отворени на 12 април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top