3 фирми искат да ремонтират врачанска забавачка

3 фирми проявяват интерес към обществената поръчка за ремонт и цялостно обновяване на детска градина „Знаме на мира” във Враца. Тя е на стойност над 1 млн. лв. с ДДС.

 

За участие в надпреварата документите си са подали„Родис – Р” ЕООД от Търговище и варненските дружества „Панов” и „Кар строй”.

 

Очаква се специална комисия към общинската администрация с председател Марио Милов да обяви ценовите оферти на кандидатите. Дружеството, предложило най-изгодна цена, ще бъде и победител в надпреварата.

 

След финализирането на процедурата се очаква да стартира цялостен ремонт и обновяване на ДГ „Знаме на мира”. Освен подмяна на дограмата ще се извърши топло и хидро изолация на покрива, топлоизолация на външните стени и боядисване. Ще бъде подменена настилката, ВиК и ел. инсталацията, ОВ и вертикалната планировка.

 

Отделно от това ще бъдат изградени шест детски площадки с ударопоглъщаща настилка и оборудвани с нови детски съоръжения, градински пейки и кошчета за отпадъци. Дворното пространство ще бъде озеленено и залесено. Дейностите ще бъдат извършени по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции, във връзка с реализацията на проект по ОПРР”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top