Община Сандански продава бившата болница в Мелник

Община Сандански отправи покана към оценители, които да представят оферти за изготвяне на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост в Мелник. Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценката.

 

Офертите трябва да се подадат в плик в общината до 27 април.

 

Търгът ще е за бившата болница в Мелник, която пустее над 20 г. Само сградата е със застроена площ от около 700 квадратни метра, а целият имот е доста по-голям.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top