Столична община с поръчка за ремонт на забавачки в „Подуяне”

Столична община обяви обществена поръчка за изпълнител на ремонт на детски площадки и междублокови пространства в район „Подуяне”. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции.

 

Позиция едно е за обновяването на 7 обекта – детска площадка до бл. 84, ж.к. „Суха река”, детска площадка до бл. 2, ж.к. „Суха река”, детска площадка между бл.33 и бл.34, ж.к. „Суха река”, детска площадка между бл.143 и бл. 144, ж.к. „Хаджи Димитър”, детска площадка между бл.57А и бл.173, ж.к. „Хаджи Димитър”, детска площадка между бл.179 и бл.72, ж.к. „Хаджи Димитър”, детска площадка зад бл.106 и бл.106А, м. „Хаджи Димитър“. Стойността е 205000 лв. без ДДС, а продължителността е 60 дни.

 

Позиция две е за ремонт на съществуващи алеи и детски площадки в локални градини и междублокови пространства в ж.к „ Хаджи Димитър“ и ж.к „ Левски. Предвижда се обновяване на Локална градина на ул. „Ангел Войвода” и междублоково пространство с детска площадка зад бл.6, ж.к. „Левски Г“. Стойността е 216666 лв. без ДДС, а продължителността е 60 дни.

 

Оферти се приемат до 26 април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top