54 лазерни камери на триноги купува КАТ

54 лазерни камери на триноги, които да засичат превишена скорост,  ще купи КАТ. Предстои обявяването на обществена поръчка за закупуването им.

 

Катаджиите в страната вече разполагат с 28 такива камери.

 

Плановете за 2018 г. бяха да се купят още 28 на триноги и 20 стационарни за общо 4,2 млн. лева. Тъй като цената на стационарните камери е много по-висока, експерти са решили от стационарните да се вземат само 14. А за същите пари на търга да се поръчат още 26 на триноги.

 

Новите камери не се ловят от обикновените антирадари, които улавят радиовълните. За да разбере шофьорът, че го снимат трябва да си монтира радардетектор, който засича лазерните лъчи.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

Снимка: МВР


top