Община Пловдив ремонтира улици и тротоари с 1 250 000 лв.

Община Пловдив обяви обществената поръчка за ремонт на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”.

 

Стойността й е 1 250 000 лева без ДДс.

 

Процедурата е със срок на изпълнение 6 месеца.

 

Два са критериите за оценка при избора на изпълнител – отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложения гаранционен срок и време за реакция за извършване на спешен ремонт.

 

Оферти се приемат до 27 април.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top