Столична община пусна поръчка за ремонт на бул. „Асен Йорданов”

Столична община обяви обществена поръчка ремонта на бул.“Асен Йорданов“ и на ул.“Искърско шосе“. Включително трамваен релсов път и контактно-кабелната мрежа (ККМ) по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов”.

 

Стойността е 200 000 лв. без ДДС.

 

Участъкът от бул. „Асен Йорданов” и ул. „Искърско шосе“ е с дължина 3 560 м, с асфалтова настилка в лошо състояние. Тротоарите са асфалтови с ширина от 2 м до 3 м.

 

В дейностите по поръчката се включват още проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежи по бул. „Шипченски проход и бул. „Асен Йорданов“ от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“. Дължината на трасето е 1892.30 м единичен коловоз.

 

Продължителността на изпълнение 270 дни. Оферти се приемат до 14 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top