Община Варна дава 400 хил. лв. за поддръжка на фонтани

Община Варна пусна обществена поръчка за поддръжка на шадравана на площад “Независимост” и още два сухи фонтана. Стойността й е 400 000 лв. без ДДС.

 

Поръчката е за “Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на фонтан на площад “Независимост” до Окръжен съд, сух фонтан на площад България и сух фонтан Операта на територията на Община Варна ” в периода май-октомври.

 

Изпълнението на обществената поръчка включва дейности по ремонт, разконсервация, експлоатационна и техническа поддръжка и консервация на фонтаните.

 

Извършване на ежемесечна техническа поддръжка с цел достигане на ефективна работа на фонтаните, ремонтно-възстановителни работи, доставка и влагане на необходимите материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на продукти, елементи и материали.

 

Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top