Столична община търси застраховател за автомобилите си

Столичната община обяви обществена поръчка с предмет сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС” на служебни автомобили, стопанисвани от общината и от общински предприятия за социални услуги.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 190 455 лв. без ДДС.

 

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 9 май 2018 година.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top