Община Долни Дъбник дава 5.62 млн. лв. за ремонт на пътища

Община Долни Дъбник пусна обществена поръчка за рехабилитация и основен ремонт на общинските пътища.

 

Предвидено е и обновяването на няколко моста над река Вит.

 

Проектите ще се финансират с 5.622 млн. лв. без ДДС чрез Програмата за развитие на селските райони.

 

Срокът за получаване на оферти е 18 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top