Поръчка за доставка на лекарства за 6.8 млн. лв. обяви болница

Поръчка за доставка на лекарства за 6.8 млн. лв. обяви Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. Тя е разделена на 12 позиции, като няма ограничение за кандидатите да подават документи само по някои от тях.

 

Договорът с избраните изпълнители ще е за срок то 12 месеца.  Но може да бъде удължен с още 6, ако заявените количества не са изчерпани.

 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 2 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top