Пътят до Костенския водопад ще бъде обновен с 5.7 млн. лв.

Пътят до Костенския водопад ще бъде обновен. Предстои пълна реконструкция и рехабилитация на 9-километровия участък от Костенец до едноименния водопад.

 

С европейско финансиране от близо 5.7 млн. лв. ще бъде обновен пътят.

 

Ще бъде направена изцяло нова асфалтова настилка, тротоари, ще се прокара широколентов интернет.

 

Срокът за изпълнение е 210 дни.

 

Оферти ще се приемат до 28 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top