Община Ботевград пусна поръчка за ремонт на ясла

Община Ботевград обяви обществена поръчка за ремонт на детска ясла „Здравец“. Нейната прогнозна стойност е 296 011,42 лева без ДДС. Средствата са осигурени от община Ботевград по Проект “Красива България” към Министерството на труда и социалната политика.

 

Предвижда се основен ремонт на покривна конструкция, подмяна на ВиК инсталации и на отоплителна мрежа, изграждане на нова ел. инсталация, подмяна на табла и електрообзавеждане и други.

 

Предвиждат се и дейности, свързани с изпълнение на предписания от РСПБЗН – монтиране на антипаник брави, обособяват се самостоятелни входове на помещенията и други.

 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 4 месеца.

 

Оферти се подават до 22.05.2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top