Община Дупница дава близо 100 хил. лв. за ремонт на джамия

Община Дупница обяви обществена поръчка за реставрация на архитектурен паметник “Ески Джамия”. Общата й стойност е 95 785.32 лв., а срокът за изпълнение е максимум 60 календарни дни.

 

Дейностите за ремонт на джамията, които се предвиждат, са свързани с цялостна подмяна на покривния пакет – керемиди, подложка, обмазване с хидрофобен хоросан по рецепта.

 

Предвидени са 40% нови керемиди и изцяло подменяне на подложката от хоросан и пълнители.

 

Ще се извършат първо демонтажни работи – сваляне и складиране на едноолучни керемиди. Отстраняване на компрометирана подложка от хоросан и пълнеж по покрива. Разваляне на замаска с теракол по покрив. Архитектурният образ на сградата няма да се променя.

 

Оферти се приемат до 14 май, а ден по-късно ще бъдат отворени документите в открито заседание.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top