Над 300 хил. лв. за куриери и поща дава община Пловдив

Над 300 000 лева годишно за куриерските и пощенските услуги дава община Пловдив. Администрацията обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да й предоставя тези услуги.
Поръчката е разделена на две позиции, а прогнозната й стойност без ДДС е 262 468 лева.

 

Спечелилият търга ще трябва да приема, пренася и доставя определен брой вътрешни и международни пощенски пратки. Да извършва обикновени и експресни куриерски услуги у нас и в чужбина.

Предвижда се след изтичането на едногодишния договор, той да бъде подновен при същите условия, обем и стойност при максимален срок от 24 месеца.
Оферти се приемат до 16 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и офета.


top