Мантинели за над 40 млн. лв. купува АПИ

Мантинели за над 40 млн. лв. ще купи Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). Агенцията стартира обществена поръчка за  доставка и монтаж на ограничителни системи – мантинели, за републиканските пътища. Стойността на поръчката е 40 200 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ. Срокът е 4 г.

 

Срокът за подаване на офертите от кандидатите е до 14 юни.

 

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната:

 

– Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Индикативната стойност на поръчката е 6 700 000 лв. без ДДС;

 

– Северен централен район, включващ областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Индикативната стойност на поръчката е 6 700 000 лв. без ДДС;

 

– Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Индикативната стойност на поръчката е 6 700 000 лв. без ДДС;

 

– Югоизточен район, включващ областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Индикативната стойност на поръчката е 6 700 000 лв. без ДДС;

 

– Южен централен район, включващ областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Индикативната стойност на поръчката е 6 700 000 лв. без ДДС;

 

– Югозападен район, включващ областите: Благоеград, Перник, Кюстендил и София. Индикативната стойност на поръчката е 6 700 000 лв. без ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top