Община Плевен с поръчки за ремонт на сгради и строителен надзор

Община Плевен обяви две обществени поръчки за ремонт на сгради и за строителен надзор.

 

Едната поръчка е обособена в пет позиции. Първата е за ремонт на обредните домове в трите гробищни парка. Втората е за ремонт на пешеходния подлез при жп гарата. Третата – за ремонт на две детски ясли. Те са “Дружба” и “Щастливо детство”. Четвъртата позиция е за ремонт на детската ясла “Латинка” и на покрива-тераса на счетоводството на детските ясли. А последната – за ремонт на три сгради – Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни с увреждания. Всичките сгради са в Плевен.

 

Общата прогнозна стойност, без ДДС, е 210 000 лева. Срокът за подаване на оферти е до 25 май.

 

Другата обществена поръчка е за строителен надзор на фасадната реставрация и подмяната на дограмата на Центъра за подпомагане на личностното развитие. Целта е да се избере изпълнител с професионална квалификация и в упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране на законосъобразното изпълнение на строителните работи.

 

Прогнозната стойност е 4000 лв., а офертите ще се приемат до 4 юни.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top