Община Габрово купува нови автобуси за 4 млн. лв.

Община  Габрово откри процедура за закупуването на 11 нови автобуса на природен газ за градския транспорт за 4 млн. лв.

 

Целта е да бъдат доставени 8 броя 7-8-метрови превозни средства и 3 12-метрови.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 300 дни, а финансирането е осигурено от Оперативна програма “Региони в растеж”.

 

Оферти ще се приемат до 11 юни.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top