Обществена поръчка за храна за детски градини обяви район „Красно село”

Обществена поръчка за доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения и детската кухня обяви столичният район “Красно село”.  Стойността й е 4 млн. лв.

 

Срокът на договорa с избрания изпълнител ще бъде 36 месеца. Включена е опция за удължаване с още една година.

 

Освен цената за класирането, важно значение ще имат и мерките за осигуряването на безопасността на храните.

 

Кандидатите могат да подават оферти до 1 юни.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top