Община Дупница дава 16 600 лв. за ново осветление в 16 села

Община Дупница подменя уличното осветление в 16 села. Обявена е обществена поръчка за идеен проект. Стойността ѝ е 16 600 лева, а срокът за изпълнение – 30 дни.

 

Предвиждат се енергоспестяващи мерки. Конкурсът за изпълнител е насрочен за 4 юни. Новото осветление ще е с 82% по-икономично, сочи изготвеният анализ.

 

Спестените емисии въглероден диоксид ще бъдат над 2 тона на година.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top