АПИ обяви поръчка за кръгово при с. Труд

АПИ обяви обществена поръчка за изпълнител и за надзор при изграждането на кръгово кръстовище. То е при пресичането на път ІІ-64 Карлово – Пловдив при км 48+278 и път ІІІ-606 Строево – Труд.

 

Инвестицията е за близо 1,2 млн. лв. Средствата са осигурени от бюджета на АПИ.
Съществуващото кръстовище при 48-ми км на второкласния път ІІ-64 Карлово – Пловдив се намира на около 600 м от пътен възел „Труд“ на АМ ‚,Тракия“.

 

В момента то не обслужва посоката Пловдив – Строево. Движението по посока Пловдив – Строево – Голям Чардак се осъществява през кръстовището при 46-ти км в с. Труд.

 

Индикативната стойност на поръчката за изпълнител на обекта е 1 168 000 лв. без ДДС. За надзор – 23 400 лв. без ДДС.

 

Срокът за подаване на офертите за изпълнител е 21 юни, а за строителен надзор – 28 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top