Община Шумен дава 80 хил. лв. за почистване на дерета

Община Шумен обяви обществена поръчка за почистване на язовирни стени, преливници и дерета на реки. Стойността й е 80 хил. лв. без ДДС.

 

Общината ще наеме изпълнител за тези дейности за следващата една година. Става въпрос за почистване на откоси, преливници и язовирни стени на язовири общинска собственост в с. Салманово, с. Овчарово, кв. Дивдядово /Соара/. За тази цел са заделени 15 хил.лв. без ДДС.

 

Търси се и изпълнител за почистване на дерета на реки. Включени са 28 участъци, които са на територията на селата и в Шумен. Парите за тази цел са 65 хил.лв. без ДДС.

 

Определените за почистване обекти са обрасли с дървесна и храстова растителност, затлачени с отпадъци или тиня.

 

Възлагането на конкретните видове дейности на изпълнителя ще става по нареждане на администрацията.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top