Поръчка за археологически проучвания пусна ICGB

Поръчка за археологически проучвания на обекти по трасето на газопровода „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ обяви „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB). Дружеството подготвя изграждането на българо-гръцката газова връзка.

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка за 3 млн. лв. без ДДС. А срокът за изпълнение е до 3 месеца от възлагане на проучването за съответния археологически обект.

 

Изпълнителите ще участват в търга само ако са получили предварителна покана за участие. Тя се извършва след подадени първоначални оферти от кандидатите и последващпредварителен подбор.

 

Срокът за подаване на заявления за участие в първата фаза на процедурата е 05.06.2018 г.

 

Обект на археологически проучвания ще бъде линейната част на газопровода IGB заедно с неговия сервитут, площадките на линейните кранове, наземните съоръжения и довеждащата към тях инфраструктура.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top