Търсят спасители за плажове във Варненско

Търсят се спасители за неохраняеми морски плажове във Варненско. За целта е обявена обществена поръчка за организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2018 г. Стойността й е 204 754 лв. без ДДС.

 

Поръчката включва организиране и извършване на водноспасителна дейност на морски плажове на територията на общините Варна,  Аврен и Долни чифлик.

 

 

В изпълнение на поръчката следва да бъдат извършена водноспасителна дейност, съгласно утвърдената от Министерство на туризма Програма за организация на водноспасителната дейност за летния сезон за 2018 г. Тя включва осигуряването на 19 броя стационарни спасителни поста на плажна ивица с минимум по 2 спасители на всеки пост, с работно време от 8 до 18 ч. всеки ден, в рамките на три месеца, считано от подписването на договора, но не по-късно от 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top