Парламентът дава 50 хил. лв. за застраховка на депутатите

Парламентът обяви публично състезание за сключване на обществена поръчка с предмет застраховка “Живот” на 240-те народни представители.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС.

 

 

Груповата рискова застраховка “Живот” се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на българските депутати.

 

 

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 12 юни 2018 г.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top