Община Бургас обяви поръчка за реставриране на 10 сгради

Община Бургас обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да реставрира 10 стари сгради в центъра на града. Въвеждането на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се изпълнява ОП “Региони в растеж” 2014 – 2020.

 

Поръчката е разделена на четири обособено позиции.

 

Първата включва четири мнофомални къщи, разположени на ул. “Александровска” № 50;  ул. “Александровска” № 52;  “Александър Велики” № 2 и ул. “Момина сълза” № 2.. Прогнозната стойност за техния ремонт е 358 499,18 лева без включен ДДС. Сградите там попадат в обхвата на Групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) „улица Александровска- Гарата“ и като такава е с ансамблово значение по смисъла на закона за културното наследство.

 

Двете сгради на ул. “Александровска” са построени в периода 1890-1900 г. и до днес функционират като жилищни. Тази на “Александър Велики” пък е от 1930 година, като в периода 1960-1963 г. е надстроявана с един етаж и тавански етаж. Къщата, разположена на ул. “Момина сълза” е от 1901 година, а от 1937 година е паметник на културата с категория местно значение.

 

Втората обособена позиция включва още четири сгради, които се намират на ул. “Богориди” № 26; ул. “Вола” № 1 ул. “Рилска” № 46 и  ул. “Хан Крум” № 13. Прогнозната стойност за техния ремонт е 433 919,07 лева без включен ДДС.  Първата се намира над сладкарница “Роза” и е построена през 1932 година.  Сградата на ул. “Вола” е построена през 1902 година, а от 1984 година е паметник на културата.

 

Третата и четвъртата обособени позиции включват само по една сграда. Те са разположени на  ул. „Хан Крум“ № 11 и ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 и ще струват съответно по 195 265 и 279 823 без ДДС.

 

Сградите трябва да добият нов облик някъде в края на годината. След като бъде избран изпълнител, той ще има 40 дни за проектиране и 120 дни за изпълнение на строителството.  Изпълнението на мерките за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top