Ремонтират пътища в Козлодуй с 5.5 млн. лв.

Ремонтират пътища в Козлодуй с 5.5 млн. лв. За целта е обявена обществена поръчка.

 

Изпълнението й реконструкция и рехабилитация на общинския път до пристанище Козлодуй, както и този към крепостта Аугуста.

 

Срокът за изпълнение е 8 месеца. А единственият критерий за избор на изпълнител е цената.

 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 8 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top