Обжалванията на поръчки за жп проекти са риск за ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”

Обжалванията на обществените поръчки за големите жп проекти поставят под риск ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Василева на деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 в  Правец. Тя допълни, че е необходимо да бъдат направени спешни промени в Закона за обществените поръчки. В противен случай държавата рискува да загуби значителни средства от европейските фондове до 2020 г.

 

Василева коментира, че до момента няма сключен договор за строителство в участъка Елин Пелин–Костенец. Проектът е в процес на обжалване вече 11 месеца. “Идентифицираме проекта като рисков. Защото времето до края на програмния период не е достатъчно за приключване на мащабните строителни дейности по тази жп линия”, посочи Василева. Тя допълни, че има възможност да се завърши само един от трите лота на проекта в оставащия срок. А за другите два, вероятно дейностите ще бъдат завършени частично.

 

По думите й предстои обявяване на обществените поръчки за обновяване на няколко жп гари в страната и за изграждане на ETCS  (European Train Control System) по основни жп направления в страната.

 

По отношение на Лот 3.2 на АМ “Струма” стана ясно, че Върховният административен съд  окончателно е отхвърлил три жалби по ОВОС и изпълнението на проекта може да продължи. Предстои обявяване на процедура за строителство в най-кратки срокове.

 

“Въпреки сериозния напредък в строителството на Лот 3.1 от автомагистралата и тук могат да се появят рискове за изпълнението, свързани с откритите нови археологически разкопки”, отчете Василева. Тя заяви, че тунел “Железница” може да бъде завършен до 2021 г., ако има изпълнител до края на 2018 г.  По тази приоритетна ос (ПО 2) заложените средства за проектите надвишават свободния финансов ресурс с почти 400 млн. евро.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top