Регионалното министерство с поръчка за пречиствателната станция Студена – Перник

Регионалното министерство обяви тръжна процедура за рехабилитацията на пречиствателната станция за питейни води Студена – Перник.

 

Проектът е на стойност два милиона и четиристотин хиляди евро. Финансира се чрез заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между България и Международната банка за възстановяване и развитие.

 

Предвижда се бъдещият изпълнител да извърши проектиране, доставка и монтаж за рехабилитацията на съществуващите съоръжения. И то при непрекъсваща работа на пречиствателната станция и запазване на качеството на подаваната питейна вода.

 

Срокът за изпълнение на поръчката е една година, а участниците мога да представят офертите си не по-късно от 12.00 часа на 1 август 2018 година.

 

Офертите ще бъдат отворени в 14.00 часа на 1 август 2018 година в присъствието на представители на участниците, които желаят да присъстват, в сградата на МРРБ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top