Електроенергийният системен оператор с поръчка за застраховки

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка. Тя е с предмет сключване на застраховка за риска “Гражданска отговорност към трети лица и отговорност на продукта”.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 29 100 лв. без ДДС.

 

Застраховката осигурява покритие за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от дружеството. Както и ползване от трети лица на продукти и услуги, предоставяни от него, включително и финансови загуби.

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 17 юли.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top