50 нови автомобила ще закупи ВСС

50 нови автомобила ще закупи чрез обществена поръчка Висшият съдебен съвет. Тя предвижда закупуване на 13 броя автомобила за нуждите на ВСС и на 37 автомобила за органите на съдебната власт.

 

Стойността на обществената поръчка е 2 040 000 лв. без ДДС.

 

“Автопаркът на Висшия съдебен съвет се нуждае от обновяване, тъй като съществуващият е от 2007 г. и е амортизиран. При възможност за продължаване на експлоатацията, наличните автомобили ще бъдат предоставени на нуждаещи се органи на съдебната власт”, гласят мотивите за поръчката.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top