Изпълнението на обществени поръчки с висок риск и през 2017 г.

Изпълнението и възлагането на обществените поръчки е високорискова дейност. Това сочи отчетът за 2017 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

 

Проверени са 1 138 обществени поръчки за 1,26 млрд. лв.  При 39% от тях (на стойност 475 млн. лв.) са открити нарушения. Точно толкова е и делът на поръчките с нарушения през 2016 г. при 41% през 2015 г. и 38% през 2014 г.

 

От 445 поръчки с нарушения са около половината или 229. А другата половина – 216 (19% от проверените) – с процедурни.

70% от сигналите за нарушения (общо 440), подадени от държавни органи (общо 88 или 20%) и от физически и юридически лица (общо 352 или 80%), са потвърдени при финансовата инспекция.

На базата на финансовите проверки АДФИ е съставила 23 акта срещу 39 длъжностни лица за вреди за 1 093 418 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top