Столична община обяви поръчка за училищен физкултурен салон

Столична община обяви обществена поръчка за изграждането на пристройка към сградата на 37 СУ „Райна Княгиня” в район „Люлин”. Ще бъде построен нов физкултурен салон към школото.

 

Стойността на поръчката е 964 398.48 без ДДС.

 

Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката носи 50% от крайната оценка. Предложената цена – също 50 %. Продължителността е 180 дни.

 

Оферти се подават до 6 юли 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top