Общестените поръчки само онлайн от 18 октомври

Обществените поръчки задължително ще се провеждат само онлайн от 18 октомври 2018 г. Това предвижда ремонт на Закона за обществените поръчки предлагат от Министерство на финансите (МФ). Промените са свързани главно с въвеждането на електронната платформа, става ясно от мотивите към публикувания на сайта на институцията законопроект.

 

Предвижда се възлагането на поръчките да става изцяло и само с електронната платформа, като изключения са допустими в няколко изрично регламентирани хипотези. Допусната е възможност централните органи за покупки да използват свои платформи, като са регламентирани принципните изисквания към тях по отношение на свързаност с националната платформа.

 

Приемането на законопроекта ще окаже пряко влияние върху дейността на всички възложители в страната, които към момента по данни от Регистъра на обществените поръчки са около 6 000.

 

С въвеждането на електронната платформа те ще следва да извършват всички действия във връзка с възлагането чрез нея. Пряко заинтересовани от приемането на законопроекта са и стопанските субекти, както български, така и чуждестранни, които участват в поръчките, става явно от записаното в оценката на въздйствието към законопроекта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top