Община Борино дава 5.3 млн. лв. за ремонт на пътища

Община Борино обяви обществена поръчка за ремонт на пътища. Конкурсът е за ремонт на пътищата до с. Чала (8.7 км) и до м. Кастракли (2.3 км). А стойността на поръчката е 5.3 млн. лв.

 

Целта е възстановяване и подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на двата пътя. А също и осигуряване на добро отводняване на пътното платно.

 

Срокът за изпълнение е 12 месеца.

 

Оферти се приемат до 17 юли.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top