Медицински университет – Варна дава 5 млн. лв. за информационна система

Медицински университет – Варна дава 5 млн. лв. за информационна система.
Обектът на поръчката е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система. Както и поддръжка на налично оборудване, софтуерни продукти и лицензи за нуждите на университета.

 

Поръчката включва 267 бр. оборудване за видеоконференция, 1441 бр. допълнително видеооборудване, 118 дисплея. Както и 1809 компютърни конфигурации, 24 непрекъсваеми токозахранващи източника, 119 проектори, интерактивни дъски и екрани и др.

 

Оферти се приемат до 9 юли.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top