Велико Търново дава 1.8 млн. лв. за ремонт на общинския сграден фонд

Община Велико Търново е предвидила 1.8 млн. лв. за ремонт на общинския сграден фонд. Обявена е обществената поръчка, в която са включени административната сграда на общината, кметства и кметски наместничества. Както и строителни и монтажни работи за нуждите на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”, Дирекция “Култура, туризъм и международни дейности” и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата.

 

Предвидени са средства за ремонтни довършителни работи в Младежкия дом, аварийно възстановяване на подпорната стена и товарна рампа в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Пчелище. А също и за ремонт на част от покрива на ДКС “Васил Левски”, за който са заложени 10 000 лв. без ДДС.

 

Най-много средства – 490 000 лв. без ДДС, са предвидени за обекти към социалната дирекция.

 

За административната сграда на общината и кметствата са заложени 330 000 лв.

 

Средствата за ремонтни дейности при бедствия и аварии на територията на община Велико Търново са в размер на 100 000 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top