Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви поръчка за пътни знаци за следващите 5 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за производство, доставка и монтаж на пътни знаци. Те ще са с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за следващите 5 години.

 

Общата стойност на поръчката е 15 000 000 лв. без ДДС.  Тя се финансира от бюджета на АПИ. Настоящите договори с дружествата изтичат тази година.

 

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции:

 

№1 – Северозападен район. Включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС.

 

№2 – Северен централен район за областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;

 

№3 – Североизточен район за областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;

 

№4 – Югоизточен район за областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 без ДДС;

 

№5 – Южен централен район за областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;

 

№6 – Югозападен район за областите: Благоеград, Перник, Кюстендил и София. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 без ДДС.

 

Срокът за подаване на офертите е  30 юли 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top