Община Търговище пусна поръчка за превоз на пътници

Община Търговище обяви обществена поръчка за извършване на превоз на пътници по 28 автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема.  Договорите с настоящите фирми изпълнители изтичат.

 

Общата стойност на поръчката е 4,36 млн. лв.

 

Обособени са 14 позиции. Част от тях са комбинирани – включват вътрешноградски и междуселищни автобусни линии.

 

Сред изискванията към превозвачите е по всичките седем градски линии да пътуват автобуси с минимален екологичен стандарт за допустими стойности на изгорелите газове “Евро 3”.

 

Същото изискване се отнася и за автобусите с крайни спирки: Омуртаг, Попово и селата Драгановец, Здравец и Момино. На стандарт “Евро 4” пък трябва да отговарят автобусите, движещи се до Варна.

 

Всеки участник може да подаде оферта за неограничен брой позиции до 24 юли. Офертите ще бъдат отворени на 25 юли.

 

Договорите с избраните превозвачи ще бъдат сключени за 5 г., считано от 2 януари 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top