Община Бургас обяви поръчка за нов стадион

Община Бургас обяви обществена поръчка за технически инвестиционен проект за строителство на нов стадион и спортна зала в комплекс „Меден рудник”.  Tе трябва  да отговарят на изискванията на УЕФА.

 

Стойността на проекта е 80 000 лева без ДДС.

 

Предвижда се в залите да се преместят тренировките по спортовете, които сега се провеждат сред мизерията на стадион „Черноморец”.

 

Теренът, върху който трябва да се изгради съоръжението, представлява неусвоена урбанизирана територия, част от ПЗ „Юг-запад със специфични релефни особености. В западната част на имота, към ж.к.“Меден Рудник“ има силно изразена денивелация, а част от останалата територията е заблатена, със сложна геология.

 

Изисква се в проекта да е заложено минимум 50% озеленяване.
Срокът за подаване на офертите е 1 август.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top