МВР прави видеонаблюдение по границата с близо 4 млн. лв.

МВР ще купи камери, системи и оборудване за видеонаблюдение на осем от по-малките гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Ведомството обяви обществена поръчка за целта. Тя е с прогнозна стойност от 3 729 846.30 лв. без ДДС.

 

Поръчката е за изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи “охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства на външните граници”.

 

Става дума за пунктовете Брегово, Връшка чука, Стрезимировци, Олтоманци, Златарево, Станке Лисичково, Гюешево и Лесово.

 

Изисква се проектиране, доставка, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс и всички компоненти и системи за надеждното функциониране на системите за видеонаблюдение. Изпълнителят трябва да осигури и теоретически и практически обучения за всички видове потребители на системата.

 

Ще бъдат обновени осем сървърни помещения, ще се инсталира нов софтуер за видеонаблюдение на локално ниво, софтуер за разпознаване на регистрационни номера. Предвижда се да бъдат инсталирани 378 камери.

 

Обществената поръчка е с евросредства по фонд “Вътрешна сигурност”.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top