АПИ обяви поръчка за ремонт на Айтоския проход

АПИ търси изпълнител за рехабилитацията на 33.5 км от Айтоския проход – третокласен път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна.

 

Общата индикативната стойност на поръчката е 18 739 138 лв. без ДДС.

 

Айтоският проход е най-удобната и бърза връзка за шофьорите от Варненска област с автомагистрала “Тракия“.

 

Проектът е обособен в два лота. В лот 29 е участъкът от път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км. Индикативната стойност на обекта е 11 006 400 лв. без ДДС.

 

В лот 30 е отсечката от път ІІІ-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас. Индикативната й стойност е 7 732 738 лв. без ДДС.

 

Срокът за изпълнение е 15 месеца.  Оферти се приемат до 10 септември 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top