Обществена поръчка за поддръжка на интернет обяви ДА”Електронно управление”

Обществена поръчка за поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура за високоскоростен широколентов достъп до интернет в слабо населени и отдалечени райони в България обяви Държавната агенция „Електронно управление“.

 

Общо 53 населени места в 14 области на България. Близо 906 км оптична инфраструктура подлежат на поддръжка и експлоатация по процедурата. Изградената инфраструктура създава предпоставки за развитие на електронното управление в слабо населени и отдалечени райони чрез осигуряване на достъп до интернет от следващо поколение и свързаност на държавните и обществени институции, в т.ч. образователни, културни, социални и здравни институции, към Единната електронна съобщителна мрежа, поддържана от Агенцията за е-управление.

 

Прогнозната стойност възлиза нa 13 млн. лева без ДДС за период от 15 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 24 август 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top