Община Дупница с поръчка за саниране на 7 блока

Община Дупница обяви обществена поръчка за саниране на седем многофамилни жилищни сгради.  Тя е за малко над 1 933 000 лева без ДДС.

 

Средствата се отпускат по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”. Срокът за изпълнение на дейностите е 120 дни.

 

Крайната дата за получаване на оферти е до 17 август. Отварянето на документите на кандидатите ще стане на 20 август от 11 ч в сградата на общината.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top