С 5.5 млн. лв. правят пътища в Поморие

С 5.5. млн. лв. ще бъде извършена пълна реконструкция на пътя от село Каменар до Поморие. Средствата са от Програмата за развитие на селските райони.

 

Обявената от община Поморие обществена поръчка предвижда не само преасфалтиране на дългото 7.5 км трасе. Но и изграждането на нови тротоари и банкети, поставянето на стълбове за улично осветление.

 

Оферти се приемат до 23 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top