Обновяват пътища в Долна Митрополия

Обновяват пътища в Долна Митрополия със средства от трансграничната програма ‘INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020″.

 

Ангажимент на кандидатите ще е и самото проектиране на ремонтите, което ще им носи 10 точки за оценката на офертата.

 

Други 30 точки ще дойдат от предложения срок за изпълнение, а останалото ще зависи от цената.

 

Оферти за участие в търга ще се приемат до 16 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top